Về việc xử lý đơn của công dân ông Nguyễn Hữu Thực, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

22:22 05/07/2019


Ý kiến bạn đọc