Về việc xử lý đơn của công dân ông Võ Văn Vinh địa chỉ nơi ở: Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

22:33 05/07/2019


Ý kiến bạn đọc