Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thành phố Hà Tĩnh ngày 21/10/2020

13:56 27/10/2020


Ý kiến bạn đọc