Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thành phố Hà Tĩnh ngày 10/9/2019

16:06 11/09/2019


Ý kiến bạn đọc