Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thành phố Hà Tĩnh ngày 11/9/2019

17:51 11/09/2019


Ý kiến bạn đọc