Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất Thị xã Hồng Lĩnh ngày 28/10/2020

08:23 29/10/2020


Ý kiến bạn đọc