Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền của thị xã Kỳ Anh ngày 09/9/2019

15:56 10/09/2019


Ý kiến bạn đọc