Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 155/TB-TTPTQĐ
Trích yếu V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tái sản
Ngày ban hành 2021-04-26
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm