Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 2161/TB-STNMT
Trích yếu Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày ban hành 2019-07-26
Ngày hết hạn
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm