Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 31/TB-VPĐKĐĐ
Trích yếu Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hà Xuân Sang tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2020-04-29
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Cao Sâm
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Văn phòng đăng ký đất đai
Đính kèm