Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 38/TB-VPĐKĐĐ
Trích yếu Về việc hủy bỏ Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BR 874779 đã cấp cho ông Nguyễn Tông Khoa và bà Trần Thị Danh, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2020-05-11
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Cao Sâm
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Văn phòng đăng ký đất đai
Đính kèm