Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 39/TB-VPĐKĐĐ
Trích yếu Về việc hủy bỏ Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BX 677364 đã cấp cho ông Võ Kim Độ tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2020-05-11
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Cao Sâm
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Văn phòng đăng ký đất đai
Đính kèm