Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 475/TB-STNMT
Trích yếu THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày ban hành 2020-11-18
Ngày hết hạn
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm