Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 595/TB-STNMT
Trích yếu Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày ban hành 2017-10-04
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Hùng Mạnh
Chức vụ Phó giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm