Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 829//KH-STNMT
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2021
Ngày ban hành 2021-03-16
Ngày hết hạn
Người ký Phan Lam Sơn
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm