Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 86/TB-STNMT
Trích yếu Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính
Ngày ban hành 2021-03-18
Ngày hết hạn
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm