Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 89/TB-STNMT
Trích yếu Thông báo về việc nộp phí thẩm định hồ sơ
Ngày ban hành 2018-01-30
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Hùng Mạnh
Chức vụ Phó giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm