Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Thông báo 06/TB-CCVTLT
Trích yếu Về việc giới thiệu các phông lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử và hình thức, thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử.
Ngày ban hành 2018-01-09
Ngày hết hạn
Người ký Mai Trường Sinh
Chức vụ Chi cục trưởng
Cơ quan ban hành Chi chục văn thư - lưu trữ
Đính kèm