Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Trích yếu Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày ban hành 2020-12-01
Ngày hết hạn
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm