Hội nghị Sơ kết công tác Tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

08:19 15/07/2019

T ham dự và chủ trì hội nghị có  Đ/c Hồ Huy Thành – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở, Đ/c  Phan Lam Sơn - Phó giám đốc Sở.

Về phía đại biểu cấp tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành Sở nông nghiệp phát triển nông thôn, Chi cục thuế Hà Tĩnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây Dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Ban quản lý khu kinh tế tỉnh…..; các đồng chí trưởng phó phòng chuyên môn Sở, giám đốc, phó giám đốc các Chi cục, đơn vị trực thuộc Sở.

Về phía cấp huyện có đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và trưởng phó phòng TNMT, giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất;

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Lam Sơn trình bày báo các kết quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  Đặc biệt tại Hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rỏ các tồn tại, hạn chế nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện để công tác quản lý tài nguyên và môi trường ngày càng tốt hơn. 6 tháng đầu năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu tốt ban hành các văn bản cải cách hành chính trên các lĩnh vực của ngành. Đặc biệt văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp đã đi vào hoạt động. Theo đó, trên lĩnh vực quản lý đất đai, ngành đã thẩm định, tham mưu UBND tỉnh giải quyết 43 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSD đất cho các tổ chức đã thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh cấp đổi 854 giấy CNQSD đất, công tác định giá đất, bồi thường GPBM tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định thay thế quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 8/1/2018…..

Cùng với công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, đến nay đã hoàn thành bản đồ sau cấp giấy (giai đoạn 1) 237/237 xã đã tổ chức kiểm tra được 187/237 xã đạt 78,9%, lĩnh vực khoáng sản  hoàn thành điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm do, khai thác sử dụng khoáng sản àm vật iệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 trình UBND tỉnh ……

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, như: Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra tại nhiều địa phương và giải pháp khắc phục; ô nhiễm môi trường, nhất là tại nhiều trang trại chăn nuôi, tại các cụm công nghiệp, trong thu gom rác thải; quản lý nhà nước về đất đai tại nhiều địa phương còn buông lỏng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Hồ Huy Thành – Bí thư đảng ủy – Giám đốc sở đánh giá cao những nỗ lực , kết quả đạt được của cán bộ ngành TNMT trong 6 tháng đầu năm đã có nhiều đóng góp để hoàn thành kế hoạch đề ra, khảng định vị thế của ngành , đồng thời đ/c cũng đã chỉ các tồn tại hạn chế , khuyết điểm cần khắc phục . Về kế hoạch , nhiệm vụ trong trong 6 tháng cuối năm 2019 để hoàn thành kế hoạch khung tỉnh giao , Giám đốc sở  đề nghị các phòng chuyên môn cùng toàn thể cán bộ công chức ngành tài nguyên môi trường nổ lực hết mình, bán sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành kế hoạch ./.

TTâm CNTT,KTTNMTÝ kiến bạn đọc