Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 6/2018

14:17 02/07/2018
Aa

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 6/2018:

  • Tổ chức 01 cuộc tập huấn các văn bản các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai cho cán bộ, công chức của Sở Tài nguyên và môi trường và Trưởng phòng TNMT và Giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện tại Văn phòng sở có khoảng 60 lượt người tham gia;
  • Tổ chức 01 cuộc tập huấn các văn bản các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai cho cán bộ, công chức phòng TNMT và Văn phòng DDKQSD đất, Chủ tịch UBND cấp xã và công chức đại chính của huyện Kỳ Anh có khoảng 70 lượt người tham gia;
  • Tổ chức 01 cuộc tập huấn các văn bản các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai cho cán bộ, công chức phòng TNMT và Văn phòng DDKQSD đất, Chủ tịch UBND cấp xã và công chức đại chính, thôn trưởng, khối phố trưởng cấp xã của huyện Hương Khê có khoảng 500 lượt người tham gia;
  • Tổ chức 01 cuộc tập huận Nghị định  số 82/2017 quy định về phương pháp tính mức thu tiến cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho một số đơn vị sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh có khoảng 80 lượt người tham gia.
  • Tham gia lên lớp hội nghị tập huấn Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn  cho cán bộ và nhân dân phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh với 160 lượt người tham gia​

2. Công tác ban hành văn bản:

- Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/1/2018 về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/1/2018 về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

- Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 quyết định ban hành quy định trình tự thủ giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnhÝ kiến bạn đọc