Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

14:22 30/03/2020
Aa

Thực hiện Công văn số 8239-CV/BTGTW, ngày 16/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 1807-CV/BTGTU ngày 19/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)”, Đảng ủy Sở đề nghị các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức phát động và chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)”, trên mạng xã hội VCNET (http:vcnet.vn). Cuộc thi được tiến hành hàng tuần. Tuần thứ nhất sẽ bắt đầu từ 10h00 thứ hai, ngày 23/3/2020 và tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 09h00 ngày 13/7/2020. (có thể lệ cuộc thi gửi kèm theo).

2. Yêu cầu các Chi bộ lập danh sách cán bộ đảng viên, đoàn viên tham gia thi theo từng tuần cụ thể (yêu cầu tất cả đảng viên đều phải tham gia cuộc thi và khuyến khích mỗi cán bộ tham gia thi nhiều lần) theo biểu mẫu kèm theo gửi về Đảng ủy Sở (qua đồng chí Bùi Thị Thanh Nga, địa chỉ email tonghop.tnmt@gmail.com) chậm nhất ngày 27/3/2020 để theo dõi. Riêng tuần 1 (từ ngày 23/3-29/3/2020), giao Chi bộ Văn phòng I triển khai làm điểm 03 bài.

Đây là một nội dung quan trọng trong triển khai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp theo nội dung Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị các Chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện và định kỳ vào ngày 28 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Sở (cụ thể người tham gia, số lượt tham gia) để có căn cứ đánh giá, bình xét thi đua cuối năm đối với các tập thể, cá nhân./.Ý kiến bạn đọc