Ngày
Giờ
Nội dung
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
đính kèm
26/09/2022 Thứ 2
08:00
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia UBND Tỉnh Đ/c Điện - GĐ TT Công báo
14:00
Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đ/c Sơn - PGĐ Theo GM số 448/GM-STNMT Trụ sở UBND xã Nam Điền
14:00
Làm việc với Ngân hàng Thế giới về “Lộ trình Hệ thống thông tin đất đai quốc gia” BQL DA VILG TW Đ/c Khanh - PGĐ; BQL DA VILG Họp trực tuyến - Phòng Giao ban
14:30
Họp thẩm định giá đất cụ thể một số dự án (Vincom và Vincommerce) HĐTĐ Giá đất Tỉnh Đ/c Điện - GĐ; Đ/c Hoạch - PGĐ; Phòng Đất đai 1 VP UBND Tỉnh
27/09/2022 Thứ 3
08:00
Kiểm tra công tác ứng phó với bão Số 4 (Noru) và mưa lũ tại các địa phương UBND Tỉnh Đ/c Sơn - PGĐ; Phòng TTN Theo GM số 482/GM-UBND
29/09/2022 Thứ 5
14:00
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV Đoàn ĐBQH tỉnh Đ/c Điện - GĐ phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh
30/09/2022 Thứ 6
07:15
Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân vận, công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị Ban Dân vận - Tỉnh ủy Đ/c Hoạch - PGĐ VP Tỉnh ủy
03/10/2022 Thứ 2
07:30
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV Đoàn ĐBQH tỉnh Đ/c Hoạch - PGĐ xã Cẩm Duệ - huyện Cẩm Xuyên
04/10/2022 Thứ 3
07:30
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV Đoàn ĐBQH tỉnh Đ/c Sơn - PGĐ Thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc