Ngày
Giờ
Nội dung
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
đính kèm
08/12/2023 Thứ 6
08:00
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập UBND Tỉnh Đ/c Hoạch - PGĐ TT Công báo
09:30
Lấy phiếu tín nhiệm đối với Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân không là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy HĐND Tỉnh Đ/c Huấn - GĐ VP UBND Tỉnh
13:00
Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án “Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu” Bộ TN&MT Đ/c Sơn - PGĐ Bộ TN&MT
14:00
Hội đồng thẩm định Đề án khai thác, sử dụng nước biển công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II Cục QLTNN Đ/c Cường - PGĐ; Phòng TNN TP Hà Nội
14:00
[HOÃN] Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024.... Huyện ủy Cẩm Xuyên Đ/c Khanh - PGĐ huyện Cẩm Xuyên
14:00
Họp nghe báo cáo phương án kiến trúc và các nội dung liên quan Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng một số hạng mục Trường THPT Phan Đình Phùng UBND tỉnh Đ/c Khanh - PGĐ UBND Tỉnh
14:00
Kiểm tra dự án đường cao tốc UBND tỉnh Đ/c Hoạch - PGĐ Huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà
09/12/2023 Thứ 7
19:30
Dự chương trình nghệ thuật kỷ niệm 245 năm ngày sinh và 165 năm ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ UBND huyện Nghi Xuân Đ/c Hoạch - PGĐ huyện Nghi Xuân
12/12/2023 Thứ 3
08:00
Họp Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường Đ/c Sơn - PGĐ Theo GM số 609/GM-STNMT xã Vượng Lộc