Ngày bắt đầu
Giờ bắt đầu
Nội dung
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
đính kèm
14/04/2021
08:00
Làm việc với Đoàn xác minh theo Quyết định số 517/QĐ-BTNMT ngày 25/03/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Đ/c Thành - GĐ; Thanh tra Sở; Phòng KS VP UBND Tỉnh
08:00
Đi kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải của một số Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (cả ngày) Đ/c Sơn - PGĐ Phòng Môi trường huyện Can Lộc, huyện Đức Thọ
08:00
Kiểm tra xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường TCMT Đ/c Sơn - PGĐ; Phòng MT Công ty FHS
09:00
Dự Hội nghị trực tuyến Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện UBND tỉnh Đ/c Thành - GĐ;Đ/c Vinh - VPS TT Công báo
14:00
Họp lấy ý kiến góp ý đối với Báo cáo thuyết minh điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2020 Đ/c Thành - GĐ Theo GM số 143/GM-STNMT P. Giao ban Tầng 5 STNMT
15/04/2021
07:30
Dự tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2021 Tỉnh ủy Đ/c Thành - GĐ; Thanh tra Sở Trụ sở Ban TCD tỉnh
07:30
Kiểm tra các công trình BVMT phục vụ vận hành thử nghiệm Nhà máy bia SGHT Đ/c Sơn - PGĐ Phòng Môi trường CTy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh
07:30
Họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;công tác quản lý Chùa Hương Tích UBND tỉnh Đ/c Sơn - PGĐ VP UBND Tỉnh
08:00
Đi kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải của một số Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đ/c Sơn - PGĐ Phòng Môi trường huyện Hương Sơn
14:00
Họp thẩm định giá đất cụ thể Dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng tại xã Cẩm Hưng huyện Cẩm Xuyên HĐTĐ Giá đất Tỉnh Đ/c Thành - GĐ; Phòng đất đai 1 VP Sở Tài chính
16/04/2021
08:00
Dự Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác dự báo phục vụ phòng chống thiên tai năm 2020 và nhận định tình hình Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ năm 2021 TC KTTV Đ/c Sơn - PGĐ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
08:30
Dự Hội thảo triển khai lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Bộ TN&MT Đ/c Sơn - PGĐ; Phòng TNN TP Hà Nội
14:30
Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 03 tháng đầu năm 2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Tỉnh ủy Đ/c Thành - GĐ VP Tỉnh ủy
17/04/2021
08:00
Dự hội thảo và toạ đàm phục vụ soạn thảo các Nghị định , quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng BCH Bộ đội Biên phòng Đ/c Sơn - PGĐ; Đ/c Hà - PCVP BCH Bộ đội Biên phòng
29/04/2021
08:00
Dự Thánh lễ Tạ ơn Tòa GM Hà Tĩnh Đ/c Thành - GĐ Nhà thờ Văn Hạnh