Ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 5/3/2023.