Báo cáo đề xuất cấp GPMT

14:22 01/03/2024

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án Đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, trạm trộn bê tông, sản xuất gạch không nung và dịch vụ thương mại Hoàng Ngọc

09:22 02/02/2024

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án Bệnh viện đa khoa TTH Đức Thọ tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh