Chuyển đổi số

08:10 29/02/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2024

11:06 22/02/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

10:45 30/08/2023

Ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg về ban hành cụ thể công nghệ, thiết bị sản phẩm ngành công nghiệp môi trường

09:58 25/10/2023

Trong những năm gần đây, với thành công của Cách mạng Công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, là chủ đề chính, có tính quyết định sự phát triển đối với các quốc gia, các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. Những sự thay đổi to lớn, tích cực...

11:20 17/10/2023

Hiện nay, các địa phương trên cả nước đã và đang nỗ lực xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai nhằm tạo môi trường công khai, minh bạch, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian khi thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Liên quan tới vấn đề này,...

11:01 16/10/2023

Dữ liệu số là nền tảng, “mạch máu” xuyên suốt quá trình chuyển đổi số, từ đó tạo nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

10:54 16/10/2023

Ngày 10/10/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 59/KH-STTTT về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

09:21 02/10/2023

Chủ đề: "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

10:40 11/08/2023

Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

09:38 11/08/2023

Trong xã hội hiện đại và phát triển ngày nay, việc sử dụng tiền mặt đã nảy sinh nhiều bất cập như: Bất tiện khi giao dịch với số lượng lớn, độ an toàn không cao cũng như bảo quản khó khăn. Chính vì vậy, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, Thanh toán...

11:09 21/07/2023

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

08:04 19/07/2023

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm 2005 được đánh giá là cần thiết để tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh...