Cải cách hành chính

15:23 29/02/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 3 năm 2024 như sau:

08:10 29/02/2024

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2024

11:04 23/02/2024

Ngày 30/01/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-BTNMT về việc việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023, theo đó Bộ TN&MT đã Công bố danh mục...

10:56 22/02/2024

Cập nhập các văn bản mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường

10:10 19/02/2024

Ngày 05/02/2024, tại Phòng Tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024, cùng dự có đồng chí Chánh Thanh tra Sở và các đồng chí Thanh tra...

09:07 30/01/2024

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 306/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

10:34 19/12/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

15:24 29/11/2023

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Thuế áp dụng trên địa bàn...

14:24 07/11/2023

Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực thực hiện việc đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các địa phương sau sáp nhập.

07:54 30/10/2023

Trực tiếp về cơ sở, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nghi Xuân cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện đăng ký biến động về địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, thông tin thửa đất, cho hàng ngàn người dân tại 2 địa phương Đan Trường và thị trấn Tiên...

07:49 30/10/2023

Đến cuối ngày 28/10, các Văn phòng Đăng ký đất đai tại Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thông tin thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính cho gần 9.500 trường hợp.

17:29 26/10/2023

Ngày 24/10/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ (lĩnh vực: Đất đai, Tổng hợp, Đo đạc và Bản đồ) thuộc thẩm quyền giải quyết của...