Tham vấn ĐGTĐ Môi trường

08:57 04/03/2024

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng nhà Giàng, thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

17:22 27/02/2024

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu đô thị Thạch Quý tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh