Góp ý dự thảo văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
636/STNMT-CCBĐ 14/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đăng tải Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Góp ý Dự thảo Sở Tài nguyên và Môi trường KH Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo...