Góp ý dự thảo văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
Góp ý Dự thảo Sở Tài nguyên và Môi trường KH Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo...