Tin tức mới
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

Ngày 06/3/2023, tại Phòng Tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023. Cùng dự có đồng chí Chánh...