Quyết định công bố TTHC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
1118/QĐ-UBND 01/06/2022 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực: Đo đạc và bản...
781/QĐ-UBND 18/04/2022 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên...
3597/QĐ-UBND 02/11/2021 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng ký biện pháp...
2157/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực biển, hải đảo, tài nguyên nước và khí...
1599/QĐ-UBND 29/03/2021 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết...
3638/ QĐ-UBND 27/10/2020 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải...
3219/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản...
1417/QĐ-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên...