Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
595/TB-STNMT 04/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
593/STNMT-TB 03/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI
578/TB-STNMT 26/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc nộp phí thẩm định hồ sơ giao đất
574/TB-STNMT 26/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc nộp phí thẩm định hồ sơ thuê đất