Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
89/TB-STNMT 30/01/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc nộp phí thẩm định hồ sơ
Thông báo 06/TB-CCVTLT 09/01/2018 Chi chục văn thư - lưu trữ Về việc giới thiệu các phông lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử và hình thức, thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu...
24-CT/TU 05/01/2018 Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh Uỷ về về việc tổ chức tết 2018
909/GM-STNMT 22/12/2017 Sở tài nguyên và môi trường Giấy mời họp thẩm định
Quyết định 3687/QĐ-UBND 11/12/2017 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc thu hồi đất, giao và cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
Thông báo 200/TB-BTNMT 11/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về một...
Quyết Định 3668/2017/QĐ-UBND 08/12/2017 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc điều chỉnh Quyết định quy định thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công...
713/TB-STNMT 16/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
796/GM-STNMT 11/11/2017 Sở tài nguyên và môi trường Giấy mời họp thẩm định
681/TB-STNMT 03/11/2017 Sở tài nguyên và môi trường Thông báo kết quả thẩm định hồ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng công...
682 /TB-STNMT 03/11/2017 Sở tài nguyên và môi trường Thông báo kết quả kiểm tra, thẩm định phương án Đồng xử lý, vận chuyển tro bay Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 làm...
630/PCTTĐC 23/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc xác định NVTC Công ty xăng dầu Hà Tĩnh tại thị trấn Nghèn
3220/STNMT-KS 23/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thẩm định dự án khai thác mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê
3226/KH-STNMT 23/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018
429/QĐ-STNMT 17/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban biên tập “Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường”
622/TB-STNMT 17/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Giao nhiệm vụ tham gia thực hiện cung cấp, duyệt tin bài, thông tin lên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên...
595/TB-STNMT 04/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
593/STNMT-TB 03/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI
574/TB-STNMT 26/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc nộp phí thẩm định hồ sơ thuê đất
578/TB-STNMT 26/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc nộp phí thẩm định hồ sơ giao đất