Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
3291/STNMT-TTr 13/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phối hợp thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BVMT
3269/STNMT-TTr 12/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc xử lý đơn của công dân
3268/STNMT-CCMT 09/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo kết quả xử lý vi phạm về BVMT đối với trang trại chăn nuôi hộ ông Lê Đình Nam xã Gia Phố, huyện Hương...
3246/STNMT-VP 08/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v giao đăng ký xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
3237/STNMT-TTr 07/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai...
3237/STNMT-TTr 07/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai...
3218/STNMT-KS 06/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh
3212/STNMT-TTr 06/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc xử lý đơn công dân
3180/STNMT-VP 02/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu các đơn vị đến nhận GCN QSD đất
3191/STNMT-VP 02/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v chậm cập nhật trên phần mềm điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn
3179/STNMT-CCMT 02/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo địa chỉ hộp thư quản lý phế liệu nhập khẩu
340/QĐ-STNMT 01/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất...
3151/STNMT-TTr 31/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v rà soát, cập nhật bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
797/TB-STNMT 30/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu (Đợt 2 năm 2018)
3130/STNMT-KS 29/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khai thác đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt.
3108/STNMT-CCMT 26/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tăng cường công tác quản lý chất thải tại các cơ sở chế biến thực phẩm
3090/STNMT-TTr 25/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v xử lý việc sử dụng bãi tập kết cát sai quy định của Công ty TNHH Thiên Ân
3075/STNMT-KS 24/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo thời gian kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản.
3075/STNMT-KS 24/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo thời gian kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản.
3077/STNMT-KS 24/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.