Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
1395/TNMT-CCBĐ 25/05/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam...
884/UBND-KT 14/05/2018 Uỷ ban nhân dân thành phố Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
288/TB-STNMT 09/05/2018 Sở Tài nguyên và Môi Trường Về việc nộp phí thẩm định hồ sơ thuê đất
296/TB-STNMT 09/05/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
299/TB-STNMT 09/05/2018 Sở Tài nguyên và Môi Trường Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư quản lý, khai thác,...
1150 /STNMT-VP 04/05/2018 Về việc điều động luyện tập tham gia hội thao, giao lưu văn nghệ CTĐ số IV
1071/STNMT-CNTT 26/04/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc cung cấp thông tin công khai minh bạch thông tin trên cổng TTĐT Sở
2292/UBND-NL2 24/04/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc công nhận đất ở hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980
1034/STNMT-QHGĐ 23/04/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc lập Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2018...
139/ĐĐBQH-VP 10/04/2018 Đoàn đại biểu Quốc Hội Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
849/STNMT-CCMT 06/04/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc phối hợp tham gia Giải thưởng sáng tạo xanh lần thứ 2 năm 2018
01/TB-HĐĐG 02/04/2018 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (mỏ đất đồi Cơn Mít, thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà làm nguyên liệu...
02/TB-HĐĐG 02/04/2018 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (mỏ đất sét Bãi Nậy, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm nguyên liệu...
853 /QĐ-UBND 02/04/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố danh mục, quy trình và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân...
43/TTTNMT-DVSK 28/03/2018 Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi... Về việc triển khai giải thưởng sáng tạo xanh lần thứ hai, năm 2018
133/TTr-VP 21/03/2018 Thanh Tra - Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc gửi Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường năm 2018
89/TB-STNMT 30/01/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc nộp phí thẩm định hồ sơ
Thông báo 06/TB-CCVTLT 09/01/2018 Chi chục văn thư - lưu trữ Về việc giới thiệu các phông lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử và hình thức, thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu...
24-CT/TU 05/01/2018 Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh Uỷ về về việc tổ chức tết 2018
909/GM-STNMT 22/12/2017 Sở tài nguyên và môi trường Giấy mời họp thẩm định