Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
Quyết định 3687/QĐ-UBND 11/12/2017 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc thu hồi đất, giao và cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
Quyết Định 3668/2017/QĐ-UBND 08/12/2017 UBND Tỉnh Hà Tĩnh Về việc điều chỉnh Quyết định quy định thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công...
713/TB-STNMT 16/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
796/GM-STNMT 11/11/2017 Sở tài nguyên và môi trường Giấy mời họp thẩm định
681/TB-STNMT 03/11/2017 Sở tài nguyên và môi trường Thông báo kết quả thẩm định hồ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng công...
682 /TB-STNMT 03/11/2017 Sở tài nguyên và môi trường Thông báo kết quả kiểm tra, thẩm định phương án Đồng xử lý, vận chuyển tro bay Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 làm...
630/PCTTĐC 23/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc xác định NVTC Công ty xăng dầu Hà Tĩnh tại thị trấn Nghèn
3220/STNMT-KS 23/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thẩm định dự án khai thác mỏ sét xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê
3226/KH-STNMT 23/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018
429/QĐ-STNMT 17/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban biên tập “Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường”
622/TB-STNMT 17/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Giao nhiệm vụ tham gia thực hiện cung cấp, duyệt tin bài, thông tin lên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên...
595/TB-STNMT 04/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
593/STNMT-TB 03/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI
574/TB-STNMT 26/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc nộp phí thẩm định hồ sơ thuê đất
578/TB-STNMT 26/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc nộp phí thẩm định hồ sơ giao đất
2866/STNMT-VP 25/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều kiển mã độc tấn công có chủ đích APT.
2747/STNMT-VP 12/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng
2748/STNMT - VP 12/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề nghị liên thông phần mềm theo dõi xử lý văn bản
2630/STNMT-VP 01/09/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cập nhật xử lý văn bản trên IOffice (IO)
2567/STNMT-VP 29/08/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cập nhật tình trạng xử lý văn bản đến