Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
2611/STNMT-VP 20/09/2018 Về việc triển khai Cuộc thi sáng chế năm 2018
2637/ QĐ-UBND 06/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cẩm Xuyên
2631/ QĐ-UBND 05/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lộc Hà
2632/ QĐ-UBND 05/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nghi Xuân
2617/ QĐ-UBND 04/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kỳ Anh
2625/QĐ-UBND 04/09/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đức Thọ
2613/ QĐ-UBND 31/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vũ Quang
2614/ QĐ-UBND 31/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thạch Hà
2616/ QĐ-UBND 31/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hương Khê
650 TB/STNMT 30/08/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2018
2580/ QĐ-UBND 30/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Can Lộc
2581/ QĐ-UBND 30/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Hồng Lĩnh
2582/ QĐ-UBND 30/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hương Sơn
2549/ QĐ-UBND 27/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Kỳ Anh
2443/QĐ-UBND 20/08/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có...
03/TB-TTQT 06/08/2018 Trung tâm quan trăc Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị và con dấu
216 /QĐ-STNMT 06/08/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc kiện toàn Ban biên tập “Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường”
457/GM-STNMT 27/07/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Giấy mời làm việc với Trung tâm CNTT, Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
213 /QĐTPT-KHTĐ 18/07/2018 Quỹ đầu tư phát triển Về việc thông báo mở bán Nhà ở xã hội
510 /STTTT-TTBCXB1 28/06/2018 Sở Thông tin và truyền thông Về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018