Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
3178/STNMT-TTr 02/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc giải quyết khiếu nại của công dân
340/QĐ-STNMT 01/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất...
3151/STNMT-TTr 31/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v rà soát, cập nhật bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
797/TB-STNMT 30/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu (Đợt 2 năm 2018)
3130/STNMT-KS 29/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khai thác đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt.
3108/STNMT-CCMT 26/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tăng cường công tác quản lý chất thải tại các cơ sở chế biến thực phẩm
3106/STNMT-TTr 26/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc xử lý đơn của ông Nguyễn Thế Thức, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê
3090/STNMT-TTr 25/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v xử lý việc sử dụng bãi tập kết cát sai quy định của Công ty TNHH Thiên Ân
3075/STNMT-KS 24/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo thời gian kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản.
3075/STNMT-KS 24/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo thời gian kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản.
3077/STNMT-KS 24/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
/GM-STNMT 23/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp để thống nhất Dự thảo 02 đề án trình UBND tỉnh: Đề án sắp...
3035/STNMT-KS 22/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo hết hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản.
3015/STNMT-ĐKTK 19/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v kiểm tra tình hình thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và cấp GCNQSD đất cho...
3033/STNMT-QHGĐ 19/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v lập Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trình HĐND tỉnh và...
3026/STNMT-CCMT 19/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tập trung triển khai kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường năm 2018
2988/STNMT-TTr 16/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cử cán bộ tham gia tổ công tác xử lý đơn thư của công dân
312/QĐ-STNMT 12/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định về việc cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu (đợt 1...
2931/STNMT-TTr 11/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
251/QĐ-STNMT 10/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định về việc tiêu hủy phôi giấy chứng nhận QSD đất; phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...