Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

01/04/2024
Aa

Ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã ký ban hành Quyết định số 665/QĐ-BTNMT Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Ảnh minh họa

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo đó có 50 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực tài nguyên môi trường cấp trung ương: 42 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Môi trường (8); Địa chất và khoáng sản (1); Biến đổi khí hậu (13); Khí tượng thủy văn (2); Tài nguyên nước (6); Đo đạc và Bản đồ (3); Đất đai (3) Viễn thám (1); Biển và Hải đảo(5). Chi tiết tại Phụ lục I.

2. Danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực tài nguyên môi trường cấp tỉnh: 08 thủ tục hành chính (Chi tiết tại Phụ lục II) thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên nước (6); Đo đạc và Bản đồ (1); Đất đai (1). Chi tiết tại Phụ lục II.

CTTĐTÝ kiến bạn đọc