Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

07/03/2017
Aa

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 07/12, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đã có buổi làm việc để thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII. Cùng tham dự làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Gái - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Lãnh đạo các ban, Văn phòng HĐND tỉnh và một số đơn vị có liên quan. Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu - Trưởng ban chủ trì buổi làm việc.


<table border="0" cellspacing="0" class="news" id="object_table_content" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; border:0px; color:rgb(68, 68, 68); font-family:helveticaneue,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-stretch:inherit; font-variant-numeric:inherit; line-height:inherit; margin:0px; padding:0.5em 0px; vertical-align:baseline; >


Đồng chí Nguyễn Phi Quang, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu

Tại buổi làm việc sau khi nghe Lãnh đạo sở  Nội vụ và lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển tỉnh báo cáo việc tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Pháp chế về nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch biên chế năm 2017; kế hoạch tinh giảm biên chế giai đoạn 2016 - 2021;  thành lập Trung tâm hành chính công; điều chỉnh, sát nhập thôn tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, sát nhập thôn tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà;

Phó Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Huy Hùng phát biểu

Đổi tên thôn Nhà Đườm thành thôn Thống  Nhất tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà; kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh các đại biểu đã tiến hành thảo luận và bày tỏ sự  đồng tình cao với các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh dự kiến trình ra kỳ họp.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn, thành viên ban Pháp chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê

Đồng chí Nguyễn Thị Gái, UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đồng thời các đại biểu cũng nêu lên một số nội dung cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ  bảo đảm tính pháp lý theo quy định; đối với đề án tinh giảm biên chế giai đoan 2016  -2021 cần phải gắn chặt với Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần phải dược tính toán kỹ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất và thận trọng; đối với việc thành lập Trung tâm hành chính công về tổ chức bộ máy giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm là không phù hợp, về biên chế cần làm rõ là tuyển mới hay điều chuyển nơi khác về ; đối với đề án kiện toàn Quỹ đầu tư phát triển, tên gọi của đề án như vậy đã phù hợp chưa, nên gọi “tổ chức lại hay là kiện toàn” để bảo đảm tính pháp lý của Quỹ, về  số lượng thành viên hội đồng quản lý quỹ cần phải bảo đảm tuân thủ theo quy định của Trung ương …


Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu nêu rõ: đối với dự thảo nghị quyết về  kế hoạch biên chế năm 2017, dự thảo nghị quyết sát nhập, đổi tên thôn ở huyện Thạch Hà và Thị xã Kỳ Anh, Ban Pháp chế thống nhất như dự thảo tờ trình, nghị quyết do UBND tỉnh trình. Riêng đối với đề án thành lập Trung tâm hành chính công, về chức danh giám đốc, trong đề án không nói là do Phó văn phòng UBND kiêm nhiệm, vì như vậy là trái với quy định của Chính phủ; về biên chế xác định rõ là không tuyển mới, mà được sắp xếp, điều chuyển từ các đơn vị trong tỉnh. Đối với đề án Qũy đầu tư phát triển, về tên gọi có thể là “tổ chức lại hoặc kiện toàn” trên cơ sở Quyết định số 3869/QĐ- UBND ngày 06/12/2011 của UBND tỉnh, nhưng sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, thì UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập. Về cơ cấu tổ chức đề nghị ghép Hội đồng quản lý của Quỹ đầu tư phát triển, quỹ phát triển đất và quỹ bảo vệ môi trường …

Đình Sơn


Ý kiến bạn đọc