Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Vườn quốc gia Vũ Quang

07/03/2017
Aa
Ngày 27/2/2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Vườn quốc gia Vũ Quang về tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ viên chức và kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2016 và kế hoạch bảo vệ, phát triển, phòng, chống cháy rừng năm 2017. Đồng chí Võ Hồng Hải, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế chủ trì cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

Vườn quốc gia Vũ Quang được giao quản lý, bảo vệ 57.038,2ha rừng và đất lâm nghiệp, thuộc 49 tiểu khu, trên địa bàn 11 xã, thị trấn cau 3 huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn; có 62 km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào; độ che phủ rừng năm 2016 đạt 98%. Vùng rừng có tính đa dạng sinh học cao, với nhiều loại động, thực vật nguy cấp quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng...

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, hiện lãnh đạo có 3 người; 4 phòng chuyên môn và 1 Hạt Kiểm lâm, với tổng số 64 cán bộ, viên chức và người lao động (thiếu 14 người so với định biên được giao năm 2017 và hiếu 56 chỉ tiêu so với định mức quy định của Chính phủ...)

Đồng chí Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang báo cáo

Về công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2016, ngay từ đầu năm, Vườn đã xây dựng phương án trên lâm phần được giao và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Vườn đã tổ chức 24 cuộc họp với 1.707 hộ gia đình tham gia và ký cam kết về BVR, PCCCR; thành lập, duy trì 8 “Câu lạc bộ xanh” trong các trường học trên địa bàn để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên...; xây dựng, ký kết quy chế BVR, bảo vệ an ninh biên giới với các cơ quan chức năng trên địa bàn; tuần tra, kiểm tra BVR tại gốc 1.030 đợt, truy quét BVR 24 đợt, qua đó đã phát hiện và xử lý 39 vụ; tịch thu trên 29 m3 gỗ các loại, 4 cưa xăng, 1 khẩu súng săn và 8 phương tiện khác nộp ngân sách trên  91,2 triệu đồng; tổ chức ký hợp đồng bảo vệ 15.000ha rừng đặc dụng với 42 hộ gia đình, 3 tổ chức; thực hiện việc chăm sóc đối với 16 ha rừng trồng cây bản địa đúng quy định, đảm bảo chất lượng; phối hợp với các nhà khoa học phát hiện thêm 3 loài thực vật mới... Làm tốt công tác PCCCR nên trong năm 2016 trên toàn bộ diện tích rừng chỉ để xảy ra 1 vụ cháy nhỏ, hiện trạng cây bụi.

Đồng chí Đoàn Đình Anh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh

Năm 2017, Vườn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các các quy định và phương án bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức BVR-PCCCR cho người dân địa phương; triển khai các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Vũ Quang giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt các hạng mục công trình lâm sinh; tiếp tục thực hiện tốt Đề tài nghiên cứu khoa học về các loại động, thực vật nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng... Từ những thuận lợi và khó khăn, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang kiến nghị trước mắt, cho đơn vị tuyển dụng đủ số viên chức đã được giao năm 2017 là 14 người, bổ sung 3 hợp đồng; đề nghị rà soát, bổ sung các chế độ, chinh sách đối với lực lượng BVR chuyên trách; cấp kinh phí để đầu tư bảo vệ, phát triển đối với 3.119 ha rừng phòng hộ; giao đơn vị quản lý mặt nước lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang; cho chủ trương xây dựng 2 trạm kiểm lâm thay thế 2 trạm bị ngập nước (gồm trạm Sao La và trạm Cò), đồng thời cho mua sắm một số phương tiện, thiết bị hoạt động trên lòng hồ...

Đồng chí Võ Hồng Hải, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc đồng chí Võ Hồng Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Vườn quốc gia Vũ Quang trong thời gian qua, nhất là công tác bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng, công tác phòng cháy chữa cháy, xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ nguồn động, thực vật quý hiếm phục vụ cho công tác bảo tồn, đa dạng sinh học và nghiên cứu khoa học… Để phát huy những giá trị của Vườn quốc gia trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Vườn quốc gia cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng; xây dựng đề án về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy để báo cáo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn trình lên UBND, HĐND tỉnh theo đúng thẩm quyền; tiếp tuc kêu gọi các chương trình, dự án để bảo vệ nguồn tài nguyên vườn quốc gia, nhất là công tác xã hội hóa để khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là sau khi hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang tích nước; trước mắt đề nghị Lãnh đạo sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh giao quyền quản lý mặt hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho Vườn quốc gia Vũ Quang… Đối với những kiến nghị đề xuất của Vườn quốc gia, đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp trình UBND, HĐND để đưa vào chương trình kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Đình Sơn


Ý kiến bạn đọc