Sở TN&MT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

08:25 26/12/2023
Aa

Sáng 26/12, Sở TN&MT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tham dự
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tham dự

Năm 2023, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ TN&MT, lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp với các đơn vị, địa phương và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành TN&MT thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2023, Sở TN&MT đã tiếp nhận 21.529 văn bản, ban hành 6.994 văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Các văn bản của các cấp, các ngành đều được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời.

Đặc biệt, sở kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND thông qua 7 nghị quyết; trình UBND tỉnh ban hành 7 văn bản quy phạm pháp luật và 1 quyết định cá biệt nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Trần Hữu Khanh báo cáo tổng kết công tác TN&MT năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, đến nay, sở có 87 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và 7 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đã được tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Sở TN&MT kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh; hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại 13/13 huyện, thành phố, thị xã.

Giám đốc Sở TN&MT Lê Ngọc Huấn trao đổi một số thông tin về ngành TN&MT.

Sở tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 đối với 24 khu vực mỏ khoáng sản; xác nhận khối lượng khai thác tại 11 khu vực mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường và 4 hồ sơ đăng ký khai thác đất, đá trên tuyến thi công bảo đảm đủ nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tổng thu ngân sách lĩnh vực TN&MT đạt gần 2.300 tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng thu ngân sách địa phương.

Dù vậy trong năm 2023, ngành TN&MT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp với các sở, ngành trong thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa tốt; công tác quản lý quỹ đất và GPMB sạch đấu giá quyền sử dụng đất còn bất cập; việc xây dựng, thẩm định giá đất cụ thể đối với các dự án còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng; tình trạng khai thác đất, cát trái phép vẫn còn xảy ra nhưng chậm phát hiện, xử lý dứt điểm...

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong năm 2024, Sở TN&MT tập trung tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; quản lý chặt chẽ việc cấp phép khai thác khoáng sản theo nguyên tắc bảo vệ và tiết kiệm nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, là ngành có tính chất phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, có tác động lớn đến bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó, tập thể Sở TN&MT phải nỗ lực khắc phục các khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩn phát biểu kết luận hội nghị.

Sở cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và kế hoạch khung năm 2024; đẩy mạnh quán triệt và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số về lĩnh vực TN&MT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác tham mưu các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, trong đó tập trung xử lý các vụ việc về đất đai, việc khai thác khoáng sản trái phép, công tác bảo vệ môi trường các dự án đầu tư, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở chăn nuôi tập trung...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể...
... và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Theo Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc