Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Luyên, địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

11:17 04/01/2024
Aa

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Luyên, địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Nội dung và quá trình giải quyết khiếu nại: Bà Phan Thị Luyên khiếu nại việc UBND huyện Nghi Xuân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 182042 ngày 14/12/2006 cho ông Phan Văn Nguyên và bà Nguyễn Thị Chiến tại thửa đất số 53, tờ bản đồ số 5, Tổ dân phố 1, thị trấn Nghi Xuân (nay là thị trấn Tiên Điền) làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Luyên đã được Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân giải quyết khiếu nại (lần đầu) tại Quyết định số 2118/QĐ-CTUBND ngày 20/6/2023 nhưng bà không đồng ý, tiếp tục có đơn khiếu nại và được Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý, ban hành Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc xác minh nội dung khiếu nại (lần 2) theo quy định pháp luật.

Trong quá trình xác minh, căn cứ vào các tài liệu đã thu thập, kết quả làm việc với bà Phan Thị Luyên, UBND thị trấn Tiên Điền, UBND huyện Nghi Xuân và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Đoàn xác minh đã giải thích pháp luật cho công dân hiểu; ngày 15/12/2023, bà Luyên đã có đơn xin rút nội dung khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn xác minh theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 01/11/2023.

Căn cứ đơn xin rút khiếu nại của bà Luyên, ngày 28/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3499/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Luyên, địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Nguyễn Thị Hiền - Thanh tra Sở TNMTÝ kiến bạn đọc