Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

16/02/2024
Aa

Ngày 29/01/2024, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Kết luận số 02/KL-TTr ngày 26/01/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Tham dự buổi công bố, về phía Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh có đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã và đại diện UBND các xã, phường thuộc thị xã Kỳ Anh.

Sau khi nghe đồng chí Thư ký đoàn thông qua nội dung kết luận và trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, đ ồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND thị xã Kỳ Anh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra theo đúng quy định./.

Nguyễn Thị Hiền - Thanh tra Sở TNMT Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc