Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất

08:36 07/12/2023
Aa

Ngày 30/11/2023, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà, đồng chí Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Kết luận số 4979/QĐ-STNMT ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Lộc Hà

Tham dự buổi công bố, về phía Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà có ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện các phòng, ban trực thuộc UBND huyện.

Sau khi nghe đồng chí Thư ký đoàn thông qua nội dung kết luận và trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, ông Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND huyện Lộc Hà xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Bùi Thị Thanh Nga - Thanh tra Sở TNMT Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc