Lịch tiếp dân tháng 02 năm 2024

09:38 29/01/2024
Aa

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 02 năm 2024 như sau:

Thời gian : Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Địa điểm : Tại Phòng tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, số 12A, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh.

TT

Thời gian

Người thực hiện

tiếp công dân

Chức vụ

1

Thứ 5

ngày 01/02/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phạm Xuân Đức

Chánh Thanh tra

Chuyên viên

2

Thứ 6

ngày 02/02/2024

Lê Việt Anh

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

3

Thứ 2

ngày 05/02/2024

Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở

(Thành phần tham gia tiếp theo Thông báo số 367/TB-STNMT ngày 28/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

4

Thứ 3

ngày 06/02/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phạm Xuân Đức

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

5

Thứ 4

ngày 07/02/2024

Lê Việt Anh

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

6

Thứ 5

ngày 08/02/2024

Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

7

Thứ 6

ngày 09/02/2024

8

Thứ 2

ngày 12/02/2024

9

Thứ 3

ngày 13/02/2024

10

Thứ 4

ngày 14/02/2024

11

Thứ 5

ngày 15/02/2024

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

12

Thứ 6

ngày 16/02/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

13

Thứ 2

ngày 19/02/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

14

Thứ 3

ngày 20/02/2024

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

15

Thứ 4

ngày 21/02/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

16

Thứ 5

ngày 22/02/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

17

Thứ 6

ngày 23/02/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Phạm Xuân Đức

Phó Chánh Thanh tra

Chuyên viên

18

Thứ 2

ngày 26/02/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

19

Thứ 3

ngày 27/02/2024

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

20

Thứ 4

ngày 28/02/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

21

Thứ 5

ngày 29/02/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Phạm Xuân Đức

Phó Chánh Thanh tra

Chuyên viênÝ kiến bạn đọc