Địa Phương
Loại văn bản Địa Phương
Số/ Ký hiệu 14/2019/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2019-03-15
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm