Địa Phương
Loại văn bản Địa Phương
Số/ Ký hiệu Quyết Định 08/2017/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2017-03-10
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm