Địa Phương
Loại văn bản Địa Phương
Số/ Ký hiệu Quyết Định 57/2016/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 2016-12-29
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm