Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 08/2019-TT-BTNMT
Trích yếu Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằngảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Ngày ban hành 2019-07-05
Ngày hết hạn
Người ký Lê Công Thành
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm