Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 09/2019/TT-BTNMT
Trích yếu Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
Ngày ban hành 2019-07-05
Ngày hết hạn
Người ký Lê Công Thành
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm