Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 27/2018/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Ngày ban hành 2019-01-15
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm