Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 35/2018/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
Ngày ban hành 2018-12-28
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tuấn Nhân
Chức vụ Thứ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm