Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Nghị Định 135/2016/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước
Ngày ban hành 2016-09-09
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm