Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Thông tư 04/2017/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 2017-04-03
Ngày hết hạn
Người ký Chu Phạm Ngọc Hiển
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm